De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met zo´n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men zo´n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.
De holvoet

Hiernaast ziet u de holvoet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen.
De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hiernaast is de naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen