Het onderzoek

Om na te gaan wat de oorzaak van uw klachten kan zijn en om te beoordelen of deze klachten versterkt worden door andere factoren, zal ik altijd met een vraag gesprek beginnen. Samen zal dan getracht worden een beeld te krijgen van uw klacht, de daarmee samenhangende factoren en welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijks leven. Daarna bekijk ik uw schoenen en evt sportschoenen om te zien hoe u slijt. Dan maak ik afdrukken van uw voeten om me een beeld te vormen van uw voet type (hol of platvoeten) en de overdruk plekken. 
Vervolgens doe ik een voetonderzoek.
Dan volgt een onderzoek op de podoscoop (voetspiegel) waarin ik uw voettype kan waarnemen en interpreteren. Ik kijk naar uw héle houding terwijl u in uw ondergoed staat ,beginnende bij uw voeten. Er worden verschillende metingen verricht, zoals bijvoorbeeld van de beenlengte en de diepte van de hollingen in de wervelkolom. Alles wat ik zie bespreek ik met u.